i mm

 

Jak czytać Pismo św.?

 

1 Dlaczego książki?


WSTĘP

Od niepamiętnych czasów książka towarzysz człowiekowi w dziejach. Występowała pod różnymi postaciami (gliniane tabliczki, zwoje, pergaminy, księgi...). Teraz jest obecna w internecie, na kasetach audio, CD-romach.

AKTYWIZACJA

Praca w grupach. Formularz - książka. Wykorzystałem tutaj stronę z informatora EMPIKU.

 

 

WYPOWIEDZI UCZNIÓW

KROK 1

Zadanie jest następujące: poszukujemy odpowiedzi na pytania: Zawsze książka jest bardziej wymagająca niż film... Dlaczego właściwie ludzie sięgają po książki? Co chcą w nich odnaleźć? Co takiego ważnego jest w spotkaniu człowieka z książką, że... w domu ludzie potrafią mieć zbiory niczym ogromne biblioteki?

KROK 2

Jaka jest różnica między sięganiem po zwykłą książkę a czytaniem Biblii?

Prezentacja na forum. Podziękowanie za wykonanie zadania.

PUENTA

"Jezus powstał, aby czytać..." (Łk 4,16). Jezus w synagodze czyta fragment z Księgi Izajasza zapowiedzią przyjścia Wybawiciela. Na końcu dodaje: "Dziś spełniły się te słowa Pisma..." (Łk 4,21).

Czytanie Pisma św. musi różnić się od każdej innej lektury. O ile otwieramy jakąś książkę, aby zapoznać się z jej treścią, aby się nią przejąć także, o tyle sięgamy po tekst natchniony, by spełniły się w nas jego słowa.

Kierunki odkrywania treści Pisma św.:

- spotkanie ze światem Biblii: jest to cała rozmaitość osób, opowiadań, pouczeń, praw, różnorodność sposobów wypowiadania myśli i układu tekstu; jest to "opakowanie" dla treści natchnionej, jej rozwinięcie będzie polegało na stopniowym poznawaniu obyczajów ludzi z tamtych czasów, na poznawaniu rodzajów literackich,

- spotkanie z Bogiem: poznanie i przeżycie Boga na tyle, na ile pozwala nam poznać się w Piśmie św., odsłonięcie prawdy o Nim; przez takie poznanie Bóg włącza człowieka coraz mocniej w tajemnicę swojej miłości

- "spotkanie przyjaciół": nie każde spotkanie między ludźmi ma swój temat, przedyskutowany problem, ustalone ramy poglądów; są i takie spotkania, których jedyną i najważniejszą wartością jest to, że były to spotkania zaprzyjaźnionych osób - baz specjalnego tematu, celu, wyniku; otwarcie Biblii w takim spotkaniu ma na celu wtedy uświadomienie sobie jedynej sprawy - na moje spotkanie wyszedł Bóg...

- spotkanie człowieka: jest owocem spotkania Boga, pełny obraz człowieka - to: pierwotna doskonałość człowieka i pełnia człowieczeństwa w Chrystusie oraz życie ludzkie dążące przez grzechy do życia w Zmartwychwstaniu; w Biblii słabości człowieka traktowane są zawsze z szacunkiem w nawiązaniu do ostatecznego przeznaczenia człowieka, nigdy autor nie traktuje ich jako sensacji, które mogłyby uatrakcyjnić tekst; cała prawda ludzkiej słabości włączona jest w głębokie wyznanie wiary, zaufanie Bożej dobroci; ważna sprawa - "zaprzyjaźnienie się" z jakąś postacią z Biblii,

Owocne czytanie Pisma św. powinno przebiegać w trzech etapach, określają je 4 tradycyjne terminy łacińskie:

LECTIO

· upatrz sobie dogodne miejsce, w którym nikt ci nie będzie przeszkadzał, zrób znak krzyża św., przez chwilę w modlitwie poproś Boga o światło zrozumienia,

· usiądź i czytaj, bez pośpiechu, z zastanowieniem, zwróć uwagę na przypisy na dole strony (po ich istnieniu poznasz, że wydanie Biblii jest katolickie),

· bądź wierny,

· zostaw na razie to, czego nie rozumiesz,

· zatrzymaj się myślą przy tym, co zrozumiałeś, do słowa, które poruszyło coś w tobie,

· to czytanie ma należeć do żelaznego programu twojego dnia, stałość czytania ma znaczenie decydujące, chodzi o 5 minut dziennie, ale trzeba się tego potem trzymać,

· połóż sobie koło Biblii zegarek i co drugi dzień dołóż minutę,

· kładź Biblię zawsze na tym samym ważnym miejscu, to miejsca ma być honorowe, może jakaś ładna uroczysta zakładka...

· tradycja monastyczna zabrania także kładzenia na Biblii czegokolwiek...

MEDITATIO

· po przeczytaniu tekstu zastanów się: "co Bóg do mnie mówi?", w sercu może pojawić się jakiś obraz, myśl, uczucie, przyjrzyj się im dobrze,

· rozważ, jaka płynie z nich nauka,

· tak robiła Matka Boża: "zachowywała wszystko w swoim sercu i rozważała, co by to mogło znaczyć" (Łk 2,19),

· obrazy są niejako hasłami wywoławczymi, gdy na nie odpowiesz z uwagą, zaprowadzą cię do głębokości Boga,

· gdy będziesz milczał, On przemówi do ciebie, napełni światłem,

· albo stanie się inaczej - złoży w twoim sercu słowo, zasieje jak ziarno na roli, to słowo z czasem będzie wzrastać,

· to słowo stanie się skarbem, któremu od dawna na imię "pax christiana",

ORATIO

· podczas lektury uderza człowieka jedno słowo, obraz, wrażenie...

· potem słowo Boże dociera do człowieka, przemienia je, rozszerza, obdarza radością i pokojem,

· człowiek staje się bardziej prostym, wdzięcznym, zdolniejszym do wszystkiego, co dobre,

· odpowiedz teraz Bogu na jego sowo, powiedz, za co Go wielbisz, za co dziękujesz, o co prosisz... przeproś...

· taka postawa wprowadza w kolejny etap czytania Pisma...

CONTEMPLATIO ET ACTIO

· trwanie w Bożej obecności oraz czynienie tego, co się rozpoznaje jako jego wolę,

· lektura Biblii nie kończy się na modlitwie myślnej czy wypowiadanej przez usta, sama z siebie daje natchnienie, żeby posunąć się konsekwentnie dalej: cały dzień pozostawać przy Bogu,

· jest to świadomość Bożego umiłowania na co dzień,

· świadomość tego faktu sprawia, że w duszy człowieka zapada jakieś tajemnicze milczenie płynące z kochania - to milczenie woła do Boga - to jest właśnie kontemplacja,

· koniecznie trzeba wprowadzić słowo Boga w życie,

· słowo życia poprowadzi ciebie przez różne wydarzenia...

Katecheza oparta na notatkach z jakiejś książki, nie pamiętam już niestety z jakiej...

 

 

 

 

mm