4 niedziela Wielkiego Postu

4 niedziela Wielkiego Postu

5 niedziela Wielkiego Postu

Niedziela Palmowa

Wielkanoc 2007

2 niedziela wielkanocna

3 niedziela wielkanocna

4 niedziela wielkanocna

5 niedziela wielkanocna

6 niedziela wielkanocna

Wniebowstapienie

Zeslanie Ducha Swietego

Niedziela Trojcy Swietej

11 niedziela zwykla, rok C

Narodzenie sw. Jana Chrzciciela

13 niedziela zwykla, rok C

14 niedziela zwykla, rok C

Uroczystosc Wszystkich Swietych

31 niedziela zwykla, rok C

32 niedziela zwykla, rok C

33 niedziela zwykla, rok C

Uroczystosc Jezusa Chrystusa Krola Wszechswiata

1 niedziela Adwentu, rok A

2 niedziela Adwentu, rok A

3 niedziela Adwentu, rok A

4 niedziela Adwentu, rok A

Niedziela Swietej Rodziny, rok A

Objawienie Panskie [Trzech Kroli], rok A

Chrzest Panski, rok A

 <<<